ODVOZ ODPADU A PRENÁJOM KONTAJNEROV

      Ponúkame Vám pristavenie veľkokapacitných kontajnerov o objeme 5m37m3, 10m3, 15m3, 20m3, 30m3vlastnými vozidlami a taktiež prenájom týchto kontajnerov. Po naplnení kontajnerov zabezpečujeme ich odvoz, resp. výmenu za prázdne kontajnery (podľa dohodnutých podmienok) a odvoz odpadu na recykláciu, zhodnotenie, alebo zneškodnenie.

      Nakoľko pri prenájme kontajnerov využívame vlastné vozidlá, taktiež kontajnery a našou prioritou je Vaša spokojnosť, ponúkame Vám využívanie našich služieb aj mimo pracovných dní. 

     V rámci nasledujúcich miest a ich okolia zastrešujeme odvoz ostatného odpadu, odvoz nebezpečného odpadu, zneškodnenie/zhodnotenie odpadov a prenájom kontajnerov:

  • Košice
  • Trebišov
  • Michalovce
  • Vranov n. Topľou
  • Prešov
  • Humenné
  • Snina
  • Medzilaborce

Reťazový (mulda) kontajner - veľkosti 5 m3, 7 m3, 10 m3

Kontajnery na odvoz odpadu

Hákovy (abroll) kontajner - veľkosti 15 m3, 20 m3 a 30 m3

Kontajnery na odvoz odpadu

GALÉRIA

Kontajnery na odvoz odpadu Kontajnery na odvoz odpadu Kontajnery na odvoz odpadu Kontajnery na odvoz odpadu

Všetko, čo potrebujete