ZEMNÉ PRÁCE, DOVOZ ŠTRKOV, PIESKOV A MAKADAMU

  Pre zabezpečenie kvalitných služieb našou spoločnosťou, Vám ponúkame sprostredkovanie zemných a výkopových prác pri Vašej výstavbe alebo odstránení stavieb. Zabezpečíme mechanizmy na realizácie zemných a výkopových prác a taktiež odvoz vykopaného materiálu. Zrealizujeme vypratanie bytových a nebytových priestorov a odvoz tohto druhu odpadu. Naše služby poskytujeme kvalitne a s dôrazom na spokojnosť zákazníkov.

  Medzi hlavné služby, ktoré ponúkame patrí:

 • úprava terénu pod chodníky, úprava terénu pod dlažby,
 • výkop základov pre domy a stavby, výkop jám na rôzne účely,
 • odvoz vykopaného materiálu,
 • pomoc pri likvidácii budov, vyprataní budov a odvoz tohto odpadu,
 • odvoz stavebného odpadu.

  Taktiež ponúkame dovoz piesku, štrku a makadamu na zásyp alebo na posyp plôch, ako podklad pod základy domov, budov a pod.

  V rámci nasledujúcich miest a ich okolia zastrešujeme zemné a výkopové práce a dovoz štrkov, pieskov a makadamu:

 • Košice
 • Trebišov
 • Michalovce
 • Vranov n. Topľou
 • Prešov
 • Humenné
 • Snina
 • Medzilaborce

 Zemne práce Zemne práce

K danému strojnému zariadeniu, máme k dispozícií nasledovné príslušenstvo, aby sme Vám dokázali zabezpečiť všetky búracie, výkopové a zemné práce.

Lyžice výkopové 40 cm
60 cm
80 cm
Lyžica svahovacia 150 cm
Paletovacie vydlice áno
Kladivo áno

Všetko, čo potrebujete